VIDEO

Videos explicatius dels diferents cursos.


FOCUSING,ESCOLTANT LA VEU DEL COS
Gerard Porredon
31 d’agost de 2019, a les 11 matí

AUTOESTIMA I ASSERTIVITAT
Olga Castanyer

PRESÈNCIA, MISERICÒRDIA I ESPIRITUALITAT
Gna. Conxita Gómez
21-22 setembre 2019 (MANACOR)

FANG, BELLESA I TACTE
Gna.MEugènia Caro i Sílvia Codina
21-22 setembre 2019