Cap de setmana PRESÈNCIA, MISERICÒRD. I ESPIRITUAL.
Gna. Conxita Gómez
Propera sessió: 28-29 de maç

Atenció! En aquest aquests moment, el d’ara, el d’avui és just en el que se’ns regala la Vida.
Una Vida que estem convidats  i  convidades  a viure  en tota  la seva plenitud, amb tota la consciència, amb tota la misericòrdia.PRESÈNCIA, MISERICÒRDIA I ESPIRITUALITAT
Gna. Conxita Gómez