PRESÈNCIA, ESPIR. I MISERICÒR.
en contacte amb la terra
Gna. Conxita Gómez
1a sessió: 28 setembre 2019

Presència, Espiritualitat i Misericòrdia en contacte amb la terra. Dissabte 28 de setembre a Sant Benet de Montserrat

INSCRIPCIONS: Per correu electrònic a: cgomez36@gmail.com
o per whatsapp al telèfon 676 37 43 68

Categoria:

Descripció