QUARESMA CONVERSIÓ A LA VIDA
SANTA FAMÍLIA DE MANACOR
M del Mar Albajar Viñas, abadessa
7 de març de 2020

Jesús somniava una nova humanitat per a tothom. Sabia que podem fer un món nou començant per nosaltres, avui. Ell l’anomenava el Regne de Déu.

Categoria: