Videos
"; echo "S'han trobat ".$num_reg." registres"; echo "
"; if ($num_reg> 0) { while ($reg = mysql_fetch_array($consulta)) { echo "
"; echo "
"; echo ""; echo "
"; echo "
"; echo "".$reg['Title'].""; echo "
"; echo "
"; echo "Autora: ".$reg['datatitol'].""; echo "
"; echo "
"; echo "Categoria: ".$reg['grup'].""; echo "
"; echo "
"; /*echo "".$reg['nompdf']."";*/ echo "Data: ".$reg['DataPublicacio'].""; echo ""; echo "
"; /*echo "
";*/ /*echo "".$reg['nompdf']."";*/ /*echo "veure-ho més gran"; */ /*echo "
";*/ echo "
"; } } ?>