ACTIVITATS 2021 – 2022
Els cursos estan programats presencials,
si és possible. Us anirem informant.