FOCUSING Ia (Presencial)
Introducció al Focusing
Pau Nadal
9-10 d’octubre 2021