SER COMUNITAT DE JESÚS.
Evangeli de St. Mateu 18-20
Gna. Regina Goberna
Avisarem quan es pugui.

SER COMUNITAT DE JESÚS. EVANGELI DE MATEU 18-20. SERMÓ DE JESÚS A CAFARNAÜM
Jesús parla de ser el darrer, el petit, el servidor. El Germà de tots.