TROBADES FOCUSING ONLINE
Gerard Porredon i Pau Nadal
Grup “Focusing Montserrat”
1r dilluns de cada mes.

Aquestes trobades estan inspirades en els “Change Groups” d’Eugene Gendlin, i volen ser un espai d’escolta de la pròpia interioritat i de pràctica en l’acompanyament de l’altre. És obert a tots els qui heu fet formació en el Focusing. Pels qui teniu el Focusing per la mà, és una preciosa ocasió de pràctica. I pels qui penseu que no recordareu com fer-ho, és una ocasió per a refrescar la memòria i l’eina.
Les sessions són el primer dilluns de cada mes de 19,15 a 20,45.